l'art és revolució
claudia valsells
what's color?"al llarg de la pandèmia em va reconfortar llegir obres de filòsofs,
historiadors, pensadors, escriptors i altres artistes. durant els darrers mesos els he convidat a considerar i respondre la pregunta:
què significa el color per a tu?"
"ara, tot aquest viatge s'ha convertit en un procés d'identificació i síntesi de coneixements, quan és possible, en color, amb el desig de crear i compartir un "glossari del color" on el color s'uneix a la percepció."
"per mi, el color és una emoció visual universal capaç d'alacanzar i inspirar tot ésser humà" claudia valsvells