AVÍS LEGAL

1. ABAST

Aquesta pàgina web pertany a Distribuciones Calzado Banyoles, s.l., d'ara endavant Castañer, entitat mercantil constituïda a l’empara de la Constitució Espanyola, amb domicili social al C/ Menuts, 28 17820 Banyoles (Girona), inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 1269 , foli 173, full 21554, inscripció 2, amb CIF B50667823.

Castañer també posa a la teva disposició la següent adreça de correu electrònic, on podràs adreçar les teves peticions, preguntes o reclamacions:

customercare@castaner.com

Les condicions generals de contractació només s'apliquen a les compres de productes realitzades a través de la web i, en conseqüència, no seran d'aplicació en el cas de compres de productes a tercers o en botigues físiques.

La compra dels productes oferts a través de la web implica l'acceptació dels termes i condicions de les condicions generals de contractació, per la qual cosa, abans d'acceptar-les, llegeix atentament el seu contingut. Si no acceptes les condicions generals de contractació, la compra dels productes no es durà a terme, per tant, no implicarà obligació ni responsabilitat per part de Castañer.

2. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

Castañer es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les condicions generals de contractació en qualsevol moment i, en aquest cas, seràs degudament notificat.

3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Castañer és el responsable del tractament de les teves dades, i les tractarà d'acord amb el següent:

3.1 Finalitats:

● Gestionar la venda dels productes comprats a través de la web.

● Enviament de comunicacions informatives sobre Castañer, possibles ofertes i novetats de productes de marca per correu electrònic, SMS o telèfon.

3.2 Legitimació:

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment.

Als formularis de la pàgina web caldrà que omplis els camps marcats com a “obligatoris”. Si no ens facilites totes les dades personals requerides, és possible que no puguem dur a terme la teva compra o enviar-te comunicacions informatives. Necessitem que ens proporcionis les teves dades personals actuals i correctes perquè la informació estigui actualitzada i sense errors.

3.3 Conservació:

Conservarem les teves dades personals durant el termini legal previst per la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable).

3.4 Destinataris:

Comunicarem les teves dades a les entitats financeres, plataformes de pagament i empreses de missatgeria previstes en el procediment de compra per a la gestió del pagament i lliurament dels productes i, si escau, a les administracions públiques d'acord amb la normativa vigent.

3.5 Drets:

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades enviant un correu electrònic a customercare@castaner.com. Si no obtens una resposta satisfactòria o desitges més informació sobre algun dels teus drets, pots dirigir-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al següent enllaç www.aepd.es.

3.6 Mesures de seguretat:

Hem implantat mesures de seguretat tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat de les teves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I COPYRIGHT

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents, inclosos els codis font, així com els diferents elements que integren la web: textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, els “continguts”, la seva estructura, selecció i ordre, són propietat de Castañer o, si escau, dels seus llicenciants.

Els signes distintius inclosos a la web són propietat de Castañer o dels seus llicenciants. Així mateix, el nom de domini www.castaner.com en què s'allotja la web és propietat de Castañer.

Es prohibeix expressament a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament, de la web, els seus continguts i/o els signes distintius i noms de domini titularitat de Castañer.

L'ús no autoritzat dels continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual i industrial de Castañer, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin i a les responsabilitats que se'n derivin.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Tant l'accés a la web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Castañer no serà responsable, en cap cas, en cap dels supòsits següents:

● Pels danys i/o perjudicis que es poguessin derivar, directa o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda a la web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de Castañer, incloent, entre d'altres, les provocades per la introducció de virus i/o atacs informàtics.

● Pels danys i/o perjudicis que puguin patir els usuaris per un ús indegut de la web o per caigudes, interrupcions, absència i/o defecte de les comunicacions.

● Per qualsevol dany i/o perjudici al software o hardware de l'usuari derivat de l'accés a la web.

● Per qualsevol infracció de la web, o de qualsevol dels seus elements, comesa per una entitat diferent a Castañer.

● Per qualsevol infracció derivada de l'ús de la web que no compleixi els termes i condicions permesos d'acord amb les condicions generals d'accés i ús i qualsevol altra que sigui d'aplicació.

● Per qualsevol incidència, suspensió, interrupció o caiguda d’Internet que impedeixi la disponibilitat i/o continuïtat de l’accés a les mateixes.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Castañer pogués sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les què està subjecte en virtut de les condicions generals d'accés i ús o de la legislació aplicable en relació amb l'ús de la web.

6. QUEIXES I RECLAMACIONS

Si vols fer-nos arribar els teus comentaris sobre la nostra web, dubtes, reclamacions o qualsevol altra qüestió, pots fer-ho per carta a Castañer, C/Menuts 28,17820 Banyoles, Girona, per correu electrònic a customercare@castañer.com o a través de l’apartat de contacte a la web.

A més, disposem de Fulls de Reclamacions oficials a la teva disposició, que es poden presentar a l'adreça postal i de correu electrònic indicats anteriorment o a qualsevol de les nostres botigues físiques. Podeu demanar-los aquí: Descarregar fulls oficials.

El Servei d'Atenció al Client atendrà i donarà resposta a la teva reclamació el més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes. En cas que la teva sol·licitud no es resolgui satisfactòriament, pot dirigir-te a la jurisdicció ordinària o tramitar la teva reclamació a través de la pàgina web http://ec.europa.eu/odr, que proporcionarà de manera gratuïta un punt únic d'accés per a la resolució extrajudicial.

×