POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

DISTRIBUCIONS CALÇATS BANYOLES, SL (“CASTANYER”) ADMET LA DEVOLUCIÓ DELS SEUS PRODUCTES EN UN TERMINI MÀXIM DE TRENTA (30) DIES NATURALS A COMPTAR DES DE LA DATA DE COMPRA DEL PRODUCTE. PERQUÈ LA DEVOLUCIÓ SIGUI ACCEPTADA, EL PRODUCTE HA D'ESTAR EN EL MATEIX ESTAT EN QUÈ VA SER REBUT.


DEVOLUCIONS SENSE COST

LES DEVOLUCIONS NO TINDRAN CAP COST PER AL CLIENT, SEMPRE QUE S'USE EL MÈTODE PROPORCIONAT I ESPECIFICAT EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA. EN EL CAS QUE LA DEVOLUCIÓ DE LA COMANDA TINGUI DESPESES PER A LA GESTIÓ DUANERA, AQUESTS SERAN ASSUMITS PER CASTANYER EN LA SEVA TOTALITAT.

EL CLIENT HAURÀ D'ENVIAR EL PRODUCTE A LA MATEIXA CAIXA O EN UN EMBALATGE SIMILAR A L'ORIGINAL. EN CAS QUE EL PRODUCTE NO S'ENVIEU AMB L'EMBALATGE ORIGINAL I AQUESTA PATGE DESPERFECTES, CASTANYER NO ES FARÀ CÀRREC DE DITES DESPERFECTES I PER CONSEGUIENT NO VALIDARÀ LA DEVOLUCIÓ.OPCIONS PER RETORNAR EL TEU PRODUCTE/S


1. DEVOLUCIONS COMANDES NACIONALS (COMANDES REALITZADES A ESPANYA)


1.1 DES DE DOMICILI

EL CLIENT HAURÀ D'ACCEDIR A L'ENLLAÇ DEVOLUCIONES.CASTANER.COM I SOL·LICITAR LA RECOLLIDA. EN EL CAS QUE ES REALITZI LA DEVOLUCIÓ DES DE LES ILLES BALEARS, EL CLIENT HAURÀ D'ACCEDIR EN L'ENLLAÇ DEVOLUCIONES-ILLES-BALEARS.CASTANER.COM I SOL·LICITAR LA RECOLLIDA.

1.2. PUNT DE RECOLLIDA A OFICINA DE CORREUS

ACOSTA'T A UNA OFICINA DE CORREUS I MOSTRA EL CODI QUE REBRÀS AL COSTAT DE LES INSTRUCCIONS PER A LA DEVOLUCIÓ DINS LA TEVA COMANDA.

1.3. EN BOTIGUES CASTANYER

POTS FER LA DEVOLUCIÓ DE LA TEVA COMANDA A LES SEGÜENTS BOTIGUES CASTANYER:

PALMA DE MALLORCA
C/ UNIÓ, 8 - 07001 - PALMA DE MALLORCA (ESPANYA)

MADRID
C/ CLAUDIO COELLO, 51 - 28001 - MADRID (ESPANYA)

SEVILLA
C/ RIOJA, 13 - 41001 - SEVILLA (ESPANYA)


S'HAURAN DE PRESENTAR ELS ARTICLES QUE VULGUIS RETORNAR AL COSTAT AMB LA CONFIRMACIÓ DE COMPRA DE LA COMANDA. POTS EMPORTAR-LO IMPRÈS O MOSTRAR-LO EN EL TEU DISPOSITIU MÒBIL.2. DEVOLUCIONS COMANDES INTERNACIONALS (COMANDES REALITZADES A LA UNIÓ EUROPEA)


2.1 DES DE DOMICILI

EL CLIENT REBRÀ UNA ETIQUETA DE DEVOLUCIÓ DINS L'EMBALATGE DE LA COMANDA. HAURÀS DE TENIR LOCALITZAT EL NOMBRE WAYBILL, HO POTS TROBAR A L'ETIQUETA DE DEVOLUCIÓ PROPORCIONADA.
ACCEDEIX EN L'ENLLAÇ DE DHL MYDHL.EXPRESS.DHL I SELECCIONA PROGRAMAR UNA RECOLLIDA.


2.2. PUNT DE SERVEI DHL EXPRESS

EL CLIENT HAURÀ DE ENGANXAR L'ETIQUETA DE DEVOLUCIÓ EN L'EMBALATGE QUE TORNARÀ I PORTAR-LO A UN PUNT DE SERVEI DHL EXPRESS. POTS TROBAR EL MÉS PROPER EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: LOCATOR.DHL.COMIMPORTANT

ÉS REQUISIT OBLIGATORI INTRODUIR EL DOCUMENT ALBARAN REBUT A L'INTERIOR DE L'EMBALATGE DEGUDAMENT EMPLENAT DINS LA CAIXA DE RETORN PER PROCEDIR AMB LA DEVOLUCIÓ. CASTANYER ES RESERVA EL DRET A NO ACCEPTAR DEVOLUCIONS SENSE DOCUMENTACIÓ.

EN REALITZAR LA DEVOLUCIÓ, ES REEMBORSARÀ SEMPRE LA QUANTITAT PAGADA EN EL DIA DE LA COMPRA PER L'ARTICLE SOBRE EL MÈTODE DE PAGAMENT USAT PER A LA COMPRA. SI ES VOL FER UN CANVI I ES GENERA UNA NOVA COMPRA, LA QUANTITAT A PAGAR SERÀ LA TARIFA VIGENT DEL DIA DE LA NOVA COMANDA.

UNA VEGADA CASTANYER REBA L'ARTICLE A RETORNAR, ES PROCEDIRÁ A LA SEVA VALIDACIÓ I, EN EL SEU CAS, AL REEMBORSAMENT PERTINENT EN UN TERMINI DE 7 DIES LABORABLES. L'IMPORT ECONÒMIC SERÀ TRANSFERIT SOBRE EL MATEIX MÈTODE DE PAGAMENT AMB EL QUAL ES VA REALITZAR LA COMPRA. EL TERMINI PERQUÈ ES FACI EFECTIVA LA DEVOLUCIÓ ECONÒMICA DEPENDRÀ DE L'ENTITAT BANCÀRIA DE DESTINACIÓ, LI RECOMANEM QUE ES POSA EN CONTACTE AMB L'ENTITAT BANCÀRIA CORRESPONENT PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ.

NO S'ADMETEN CANVIS

PER A REALITZAR UN CANVI D'ARTICLE, SERÀ NECESSARI REALITZAR LA DEVOLUCIÓ DE L'ARTICLE A CANVIAR I, POSTERIORMENT, UNA VEGADA REBUT EL REEMBORSAMENT ECONÒMIC PERTINENT, EL CLIENT PODRÀ REALITZAR UNA NOVA COMANDA. LES TARIFES DELS ARTICLES PODEN VARIAR EN PERÍODES DE REBAIXES O PROMOCIONS. ELS CANVIS ESTARAN SUBJECTES A LA DISPONIBILITAT D'INVENTARI EN EL MOMENT DE LA NOVA COMPRA.


PER A QUALSEVOL CONSULTA EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE DEVOLUCIONS, EL CLIENT POT CONTACTAR AMB CASTANYER PER CORREU ELECTRÒNIC A TRAVÉS DE CUSTOMERCARE@CASTANER.COM