castañer care guide

Serratge i Ante

Primer, recomanem utilitzar un raspall de fil·laments suaus per retirar l'excés de pols.


Els models amb serratge o ante haurem de netejarlos de forma suau, i per això, recomanem un raspall suau o espanja dura.
×