castañer care guide

rafia i materials especials

Per netejar la ràfia, recomanem utilitzar un raspall de fil·laments suaus per eliminar l'excés de pols.

Tingues en compte que la ràfia no s'ha d'exposar a la pluja ni a terrenys molls, ja que és un material natural sensible a l'exposició amb l'aigua.

 
Si es mulla, elimina l'excés d'aigua amb un drap sec i deixa-la secar a temperatura ambient.


És important secar les sabates en posició horitzontal i evitar la llum solar directa.
×