castañer care guide

pell

Per mantenir el cuir o la napa només necessites un drap de cotó humit i cera incolora o del mateix color. Oblidat dels productes amb sil·licones o derivats del petroli, ja que poden fer malbé la superfície i crear taques. Abans d'aplicar el producte a tota la superfície, et recomanem fer una petita prova en una àrea poc visible per assegurar que el resultat sigui perfecte.
×