castañer care guide

Canvas, Ras i Llí

Primer, recomanem utilitzar un respall de filaments suaus per treure l'excés de pols.

Per la lona, humitejar lleugerament amb aigua el drap de microfibra i l'esponja i netejar suaument. Si es desitja, es pot afegir unes gotes de sabé neutre o per roba delicada al drap o esponja.Es important deixar secar a l'aire lliure sense exposar el calçat directament a la llum solar i sempre en posició horizontal.Tenir en compte que les espardenyes de jute no s'han d'exposar a la pluja o terrenys molls, ja que es tracta d'un material natural sensible a la exposició al aigua.Si la espardenya es mulla, retira l'excés d'aigua amb un drap sec, i deixa'l secar a temperatura ambient.
×